کامبیز صمدی / قهرمان پرورش اندام

متولد 1371 در محله سلسبیل / مرتضوی تهران
فرزند آقای کاظم صمدی
در سال 1387 به ورزش کشتی زیر نظر حمید غلامی در باشگاه البرز روی آورد و از همان لحظه ورود چون سن وسال کمی داشت (نسبت به دیگر هم باشگاهی هایش) بچه های دیگر به او بی توجهی میکردند و می گفتند تو توی ورزش چیزی نخواهی شد!!!
در کشتی دو مقام سوم و دوم کشوری را کسب نمود و بعد از ساختن بدنش از کشتی به پرورش اندام روی آورد و از سال 1391 با تشویق پدر و پسرعمه هایش زیر نظر ناصر ملکوتی به صورت حرفه ای مشغول فعالیت در همین رشته شد و شش ماه نیز زیر نظر محمد صمدی کار کرد.
از اولین تجربه پرورش اندام هفت ماه نگذشته بود در مسابقات مختلف شرکت نموده و مقام های بسیاری کسب نمود:
مقام اول مسابقات شمال تهران
مقام اول مسابقات جنوب تهران
مقام اول مسابقات شرق تهران
مقام اول مسابقات تهران بزرگ
مقام دوم کشوری
که بعد از این مسابقات پایش به تیم ملی جوانان باز شد.
دراین روزها در باشگاه نگین شرق جنب مترو علم وصنعت شدیدا" مشغول
تمرین است تا به هدف بعدی خود یعنی مسابقات آسیایی و کسب درجات عالی و احتزاز پرچم سه رنگ ایران دست یابد.

/ 3 نظر / 131 بازدید

پرچم بالاس

فرنگیس

ﻭﺻﯿﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ؛ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﺗﺎ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﻫﻢ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ !! ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺯﺍ ﮐﺸﯿﺪ … ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ ﺩﻟﺨﻮﺭﯾﻬﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ … ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﻭﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ ! ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ [گل]